Monipuoliset apteekkipalvelut

Toivakan apteekissa ja Leivonmäen sivuapteekissa palvelemme sinua niin reseptilääkkeisiin, itsehoitotuotteisiin kuin lääkehoitoonkin liittyvissä asioissa. Apteekissamme työskentelee myös kosmetologi, joka tarjoaa asiantuntevia neuvoja kauneudenhoitoon ja kosmetiikkatuotteisiin liittyen.

Ota yhteyttä

Reseptilääkkeet

Reseptin toimituksen yhteydessä annamme neuvoja lääkkeisiin ja niiden käyttöön liittyen. Lisäksi opastamme muun muassa insuliinikynien ja astmalaitteiden käytössä. Lääkkeiden toimituksen yhteydessä tarkistamme myös uusien lääkkeiden yhteensopivuuden aiemmin toimitettujen lääkkeiden kanssa.

Resepti on voimassa kaksi vuotta sen määräämis- tai uusimispäivästä tai siihen saakka, kunnes koko reseptiin kirjoitettu lääkemäärä on toimitettu. Sähköisen reseptin voimassaolon ja jäljellä olevan määrän voi tarkistaa lääkepakkaukseen liimatusta tarrasta. Omia sähköisiä reseptejä voi tarkastella kirjautumalla verkkopankkitunnuksilla Kansallisen Terveysarkiston kanta.fi -verkkopalveluun.

Reseptin uusiminen

Välitämme reseptin uusimispyyntöjä terveydenhuoltoon. Sähköisen reseptin uusimispyyntö käsitellään viimeistään kahdeksan vuorokauden kuluessa pyynnön lähettämisestä. Reseptin voi uusia myös itse ottamalla yhteyttä terveyskeskukseen ja kanta.fi -verkkopalvelun kautta.

Ota yhteyttä

Itsehoitovalmisteet

Meillä on kattava valikoima itsehoitovalmisteita ja neuvomme mielellämme tuotteiden valinnassa. Jos etsimääsi tuotetta ei löydy varastostamme, saamme tilattua sen yleensä seuraavaksi arkipäiväksi. Voimme tarvittaessa myös tarkistaa itsehoitolääkkeiden yhteensopivuuden muiden käyttämiesi lääkkeiden kanssa.

Annosjakelu

Annosjakelu on apteekkimme tarjoama palvelu yksityishenkilöille ja hoivakotien asiakkaille. Annosjakelussa asiakas saa säännöllisesti otettavat lääkkeensä helposti valmiissa annospusseissa kahdeksi viikoksi kerrallaan. Lisäksi huolehdimme annosjakeluasiakkaan lääkityksen seurannasta ja reseptien uusinnasta.

Annosjakelun avulla voidaan helpottaa asiakkaan lääkkeenottoa, karsia mahdollisia päällekkäisyyksiä lääkityksessä sekä säästää lääkekuluissa. Annosjakelu vähentää myös omaisten huolta lääkityksen onnistumisesta ja vapauttaa hoitohenkilökunnan aikaa muihin tehtäviin.

Annosjakelu soveltuu erityisesti henkilöille, joilla on käytössä useita säännöllisiä lääkityksiä ja lääkkeiden annostelu oma-aloitteisesti on vaikeutunut. Annosjakeluun voi liittyä kuka tahansa, joka katsoo hyötyvänsä palvelusta. Annosjakelupalvelu on maksullinen.

Tiliasiakkuus

Tiliasiakkuus on hyvä vaihtoehto silloin, kun lääkkeiden hakemisesta huolehtii joku muu, esimerkiksi omainen tai kotisairaanhoito. Tiliostot laskutetaan kerran kuukaudessa ja tarvittaessa laskut voidaan lähettää myös omaisille. Tiliasiakkaaksi liitytään täyttämällä alla olevasta linkistä avautuva lomake ja toimittamalla lomake allekirjoitettuna apteekille.

TILIASIAKASLOMAKE 

Lääkejätteen vastaanotto

Vanhentuneet ja käytöstä poistetut lääkkeet sekä elohopeakuumemittarit ja käytetyt neulat ovat ongelmajätettä. Otamme vastaan kotitalouksien lääkejätettä ja toimitamme ne hävitettäväksi ongelmajätelaitokselle.

Palauta lääkejätteet alkuperäispakkauksissa, mutta tuo erillään:

• jodipitoiset lääkkeet (esimerkiksi Betadine, Jodix)
• elohopeakuumemittarit
• ruiskut ja neulat pakattuina läpäisemättömään pakkaukseen, esimerkiksi lasipurkkiin

 

Ota yhteyttä

Tietosuojaseloste
Sulje ikkuna

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

Toivakan apteekki (Y-2823930-4)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Tuija Laukkanen
0400 861 742
tuija.laukkanen@apteekit.net

Henkilörekisterin nimi

Toivakan apteekki asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

  1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
  2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
  3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
  4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
  5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
  6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
  7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Toivakan apteekki
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
tuija.laukkanen@apteekit.net

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

Sulje ikkuna